Kde jsou všechny ty knížky  neboli  Jak na knihách pracuji


Vážení a milí,

Děkuji vám za návštěvu této stránky a za zájem o moji práci.

Cítím potřebu vám zprostředkovat, jak jako spisovatelka pracuji a odpovědět vám tak na některé vaše otázky, které vám, pokud se těšíte na některé z mých avizovaných knih, možná proběhly hlavou. Možná jste je takto konkrétně nezformulovali a byly spíše jakýmsi pocitem. Ale pokud by zformulovány byly, pak by pravděpodobně zněly přibližně takto:

„Zajímalo by mě, podle jakého klíče ta žena tvoří? Avizuje tolik knih, člověk si je předobjedná, těší se na ně a pak nic a vlastně ani netuším, jestli ty knížky někdy vyjdou.“

Jsem ráda, že vám mohu na tyto nevyslovené otázky odpovědět:


A začnu trochu ze široka, ale pro odpověď je to důležité:

Jsme v době, kdy vývoj lidstva nabírá takových obrátek, že se nám, těm, kteří na sobě intenzivně pracujeme a o tuto tématiku se zajímáme, před několika lety o něčem podobném ani nesnilo. A ti, kteří na sobě pracují, tuto zvýšenou rychlost ve vlastním růstu a vývoji pociťují, stejně jako i podporu v tomto procesu z vyšších dimenzí.

A teď si představte člověka, který toto všechno vnímá, pracuje na sobě a ještě má extrémně otevřenou vnímavost do subtilních úrovní Bytí. Znamená to, že se mi neustále tím, jak pracuji na sobě, tím, jak pracuji s klienty i s blízkými, neustále otvírají nové tématické okruhy, které si mohu osahávat v praxi přes sebe i přes druhé a současně mám možnost díky svému přístupu k vyšším úrovním poznání tyto v každodenním životě viděné nebo prožívané vhledy a průlomy ve vnímání, ihned zpracovávat i na úrovni „teoretické“ neboli jsem schopna nacházet jejich zrcadlení ve vyšších souvislostech.

Dostávám tak balíčky dat, které sestávají z praktických zážitků a zkušeností a současně z hlubokých souvislostí z úrovně vyššího poznání a tyto balíčky mají každý jakousi ucelenou a konkrétně definovanou tématiku.

Mým posláním na Zemi je v tomto vtělení rozšiřovat povědomí o duchovních souvislostech našich životů, a proto nemohu nechat všechny tyto souvislosti kolem mne jenom bez povšimnutí proplout, protože vím, že takto ucelené balíčky dat ke mně nepřicházejí náhodou. A že přicházejí proto, abych se s vámi o ně podělila. Takto vznikají všechny moje knihy.

Proto, jakmile se jedna taková učební fáze, kde jsem si prošla integrací nějakého poznání i na praktické úrovni, uzavře, okamžitě usedám a začnu zapisovat všechna data a vhledy, která jsem k tématu dostala. Vytvořím tak celou strukturu knihy s jednotlivými kapitolami a ke každé kapitole si už automaticky poznamenávám všechny poznatky, vhledy a souvislosti, protože už vím, že pokud tak neučiním, i to, zač bych přísahala dát ruku do ohně, že to nemohu zapomenout, se časem zasype jinými daty. Pokud jsou tyto vhledy zaznamenány, když se pak s odstupem na poznámky podívám, okamžitě mi to začne „psát“ a souvislosti běží. Ty původní nebo ještě doplněné o další poznatky získané mým dalším růstem.

Takové poznámky si ale většinou dělám ještě při práci na nějaké jiné knize. A jak víte, moje knihy jsou stránkově vydatné, protože mi nejde o to někoho omráčit zajímavostmi, ale každým sdělením se snažím v duši čtenáře budovat hlubší porozumění pro hledání souvislostí na úrovních, které nejsou na první pohled zřetelné.

Ale protože poznávání života a jeho studium skrze optiku duchovní vědy je pro mě náplní života, takových balíčků poznání, jak jsem je popsala nahoře v textu, chodí hodně. Proto mám takto kolem 30 rozpracovaných knih. A když skončím práci na jedné a začínám pracovat na některé z takto předpřipravených, děje se mi v poslední době stále častěji, že jsem zastavena a že jsem doslova použita pro jiný titul. U takto nově nasunutého titulu najednou vnímám obrovskou urgenci, a vnitřní tlak, který mě vede k práci na něm, působí jako něco naprosto neodkladného. Postoj typu „na této nově aktivované knize začnu pracovat až dodělám tu knihu, kterou jsem právě začala psát“, naprosto nepřipadá v úvahu. Prostě musím. A to jsou vlastně všechny knihy cyklu Lilith a cyklu Zasvěcení.

I když trochu jinak to bylo s 2. dílem knihy Známe se celé věky. Když jsem dopsala knihu Známe se celé věky, hned na to jsem téměř dokončila i její druhý díl, na který možná čekáte i vy, ale v tomto případě se vydání druhého dílu opožďuje proto, že mám zcela jasnou představu o jeho obálce a dosud jsem byla rozhodnutá, že obrázek na obálce bude ztvárněn malbou. Oslovila jsem celkem 9 malířů, ale nikomu se nepodařilo obrázek zpracovat tak, aby zachycoval, co potřebuji. Až poslední akademický malíř, který je skutečný Mistr, mi po prvních 3 pokusech řekl, že si myslí, že to nepůjde namalovat a že mi spíše doporučuje zkusit to digitálně. Tady právě po letech skončily poslední pokusy o obálku k 2. dílu ZSCV. Tato kniha je vlastně hotová, už chybí jen autorská korektura a může jít ke grafickému zpracování, která nevyšla kvůli obálce. A co se týče obálky, zaměřím se na její digitální zpracování. A třetí díl cyklu Známe se celé věky zaměřený na práci se srdcem musí počkat až vyjde díl druhý.

Ale od práce na všech ostatních knihách (což jsou tituly Šokující souvislosti vztahů a DNA našich vztahů) jsem byla odvolána k práci na knize Jsem tvoje Lilith, protože archetyp Lilith je nejdůležitějším archetypem ve vývoji člověka a k jeho aktivaci dochází právě v této přelomové době. Tento archetyp je totiž matricí, skrze který člověk prostřednictvím svého Světla ve své duši vykupuje tkanivo Temnoty a Zla, které bylo do lidské duše v jednom vývojovém stupni lidstva vetkáno. Bez práce s tímto archetypem nebude možné rozvázat uzly bloků v naší duši, které nás k tomu tkanivu váží.

Lidstvo je nyní svobodné, a proto svůj časoprostor ovládá už bez zásahů Vyššího Světa. A když se lidstvo rozhodlo pro směr, který logicky vyplynul z jeho dosavadního povrchního a na konzum zaměřeného směřování, a v roce 2019 spustil ko.vido-vé šílenství, dostala jsem informace, že kniha Lilith musí být zpracována do mnohem větší hloubky než bylo původně zamýšleno a že dokonce, díky temné akceleraci vývoje ve světě, musím zpracovat témata, která se stanou předknihou a nakonec i předcyklem pro knihy s tématikou Lilith. To proto, že bez této hluboké průpravy v poznání, k němuž získá čtenář přístup v knihách Zasvěcení, nebude schopen do plné šíře pochopit hloubku a dalekosáhlost významu práce s kořeny Temnoty a Zla v naší duši prostřednictvím archetypu Lilith.To jsou tedy důvody, proč se vám může zdát, že jsem nekonzistentní a skáču z knihy na knihu a z tématu na téma a nedokončuji, co jsem avizovala. Navenek to tedy vypadá jinak, než jak se to odehrává za úrovní toho, co je viditelné.

Knihy cyklu Zasvěcení jsou pro mne velkým úkolem, kterým splním svůj největší životní úkol a vlastně jsem čekala na pokyn, kdy se do nich pustím. A protože lidstvo je v ohrožení, proto tyto knihy dostaly přednost. Jsou jakýmsi signálem záchrany, který pokud bude zachycen připravenými dušemi, může od lidstva odvrátit hrozící nebezpečí.


Děkuji vám a ať je vaše duchovní Srdce otevřené.

Vaše Andrea Homolová