Kniha Zasvěcení, Starý svět skončil - část druhá

-34% Cyklus Zasvěcení
Cena
777 Kč

Původní cena
1 177 Kč

Ušetříte
34% (400 Kč)

Kód produktu
KZ02

Již v předprodeji - Knihy v předprodeji a knihy skladem je NUTNÉ OBJEDNAT VE DVOU SAMOSTATNÝCH OBJEDNÁVKÁCH.
ks

Naprosto přelomová kniha Andrey Homolové, druhý díl z Cyklu Zasvěcení, který se stane nástrojem Vašeho kvantového skoku ve vývoji.

Autorka na dokončení intenzivně pracuje, knihy budou vydány v co nejbližším možném termínu.
Vzkaz od autorky pro vás: "Práce na této dvoudílné knize Knihy Zasvěcení I a II se zcela liší od práce na ostatních knihách, protože v ní musím otvírat jednotlivé skutečnosti našeho evolučního příběhu starého několik desítek miliard let tak, aby nebylo sděleno něco příliš brzy, protože bez vysvětlení předešlých souvislostí by věci nedávaly smysl. Je to nesmírně náročné tkaní jednotlivých nitek našeho vesmírného vývoje, a protože jsem s takto náročným dílem neměla ještě zkušenost, nebyla jsem schopna odhadnout správně čas práce. Určovala jsem ho podle předešlých zkušeností na mých ostatních knihách. Děkuji vám, že mi rozumíte." Více

Druhý díl Knihy Zasvěcení vám přinese informace o počátku projektu Člověk. Vezme vás zpět po časové ose k samotnému vzniku člověka do dálav hlubokého Vesmíru, kdy ještě neexistovala sluneční soustava, jak ji známe dnes a člověk už přesto existoval. Vydáte se spolu s Andreou Homolovou po utajovaných stopách historie lidstva ještě před jeho příchodem na planetu Zemi. Možná vás to totiž překvapí, ale člověk měl, před příchodem na planetu Zemi, za sebou mnoho desítek miliard let svého vývoje mimo fyzické tělo a hmotný svět ve formě, jak ho známe. Celé této historii a jejím souvislostem vám Andrea Homolová pomůže porozumět v druhém díle Knihy Zasvěcení se všemi detaily, bez nichž není možné pochopit, kdo je Člověk, co dělá na planetě Zemi, proč najednou po desítkách miliard let dostal fyzické tělo a octnul se na hmotné inkarnaci planety Země, proč své fyzické tělo v blížícím se dalším vývojovém cyklu opět a už navždy odloží, pokud bude schopen držet krok s daným vývojem. Tyto hluboké souvislosti ve vývoji člověka na planetě Zemi vám také pomohou pochopit, jaký úkol má člověk nejen na planetě Zemi, ale vůbec v celém Kosmu, dále kam svým vývojem směřuje, proč se na planetě Zemi odehrává, co se právě odehrává a ještě bude odehrávat.

Ve druhém díle Knihy Zasvěcení se seznámíte se starou Hyperboreou, Lemurií a Atlantidou, a vaše buněčná paměť se bude při čtení rozvzpomínat na vše, co jste v těch dobách prožili. Protože většina lidí si neuvědomuje, že když čteme o historii a našich předcích, tak vlastně čteme sami o sobě a vývoji, kterým jsme si my sami prošli. Pochopíte, co která kultura lidstvu přinesla, proč ty poslední dvě skončily katastrofami. Poznáte souvislosti o vzniku tzv. nového lidstva, které se stalo základem lidstva dnešního po zániku Atlantidy, a tedy i nás samotných. Dozvíte se, jak a proč došlo k odpojení člověka od duchovního světa a proč poté došlo dokonce ke tvrdé izolaci člověka ve světě materie. Poté vám kniha umožní porozumět, jak člověk jako duchovní bytost tady na Zemi odpojená od duchovního světa, prožívala každou jednotlivou kulturní epochu, jak se to projevilo ve vnímání duchovního světa ze strany člověka a ve vzniku jednotlivých náboženství, které tento postoj člověka k duchovnímu světu v daném epoše odrážejí. Před očima se vám tak bude pomalu formovat a vynořovat obraz člověka, jak byl postupně utvářen božskými bytostmi s láskou, pečlivostí a trpělivostí průchodem jednotlivými kulturami až k dnešní podobě člověka. Všechny tyto souvislosti vám umožní pochopit, jak probíhal duchovní vývoj člověka i vývoj jeho bytostných struktur, jeho vztah k Bohu, k duchovnímu světu, a díky tomu seznáte, že všechno je vedeno Nejvyšší Moudrostí a Láskou. Až nyní se nacházíme na křižovatce, kdy se již mnohé v souvislosti s působením božských bytostí na vývoj listva už změnilo a ještě změní. Proč tomu tak je, se také dozvíte ve druhém dílu Knihy Zasvěcení.

Ve druhém díle vám Andrea Homolová osvětlí do ještě hlubších souvislostí působení sil Lásky a Světla i sil Temnoty a Zla ve vývoji člověka. V tomto směru vás 1. díl Knihy Zasvěcení s těmito silami seznámí spíše teoreticky, to jest poznáte jednotlivé hierarchie bytostí jak Světla a Lásky, tak Temnoty a Zla, jejich náplň i vztah k člověku. V druhém díle budeme probírat jejich působení ve větších podrobnostech ve skutečném životě a vývoji člověka a jejich působení a vlivy v jednotlivých kulturních epochách.

Součástí 2. dílu Knihy Zasvěcení je i sekce Zázrak jménem člověk, kde se dozvíte, jak úžasné duchovní energetické systémy má člověk ve svém éterickém těle. Na ty, které znáte, jako jsou např. meridiány, se podíváte zcela novým fascinujícím způsobem, ale objevíte i systémy zcela nové, které v naší duši, tedy v našem energeticko-duchovním systému slouží ke komunikaci naší duše s nekonečným Kosmem čili duchovním světem.

A zásadní součástí bude i rozbor současnosti, blízké i vzdálené budoucnosti i závěrečné fáze vývoje na planetě Zemi z hlediska duchovního i energetického, který je z hlediska kosmu za rohem. Seznámíme se i s tím, jak se otvírá vědomí lidstva díky průlomům špičkové vědy.

Další kniha Andrey Homolové, opět o mnoha strankách, protože toto téma si tuto vydatnost vyžaduje. Z jedné knihy se nakonec staly knihy 2 a to díky velkému množtsví informací a souvislostí, které vám v nich Andrea Homolová přináší.

Jako lidstvo se nacházíme v bodě vývoje, který je naprosto a zcela jedinečný. Nikdy předtím jsme v podobně přelomovém okamžiku nestáli a žádný takový vývojový bod už se na planetě Zemi nebude nikdy opakovat. Po miliardách let našeho vývoje se ocitáme doslova na startovní čáře nového vývoje a směřování.

Jak chcete vědět, jak a kterým směrem jít, pokud nevíte, kdo jste a jaký je cíl vaší cesty?

Poznání, které vám přináší tato kniha, představuje první stupeň Zasvěcení na úrovni poznání.
V knize Kniha Zasvěcení - Starý svět skončil najdete odpovědi na nejhlubší otázky života a smrti a na všechny své otázky, které jste si kdy kladli ve vztahu ...

… ke smyslu života
... k tématu stvoření člověka
… k důvodu, proč člověk sestoupil jako původně duchovní bytost do fyzického těla a hmotného světa
... k Bohu
... k původu Zla a Temnoty
... k silám Světla a Lásky - a jejich působení v člověku i ve vnějším světě
... k tématu Andělů, Archandělů a dalších bytostí Světla a jejich vztahu k člověku
... ke vztahu člověka k těmto bytostem a k jejich vztahu k nám
… k tomu, zda od nás tyto bytosti něco očekávají a co pro ně může člověk udělat
... k tomu, jaké síly a bytosti se účastní vývoje lidstva a které do něj zasahují a proč
... ke svému duchovnímu směřování a růstu
... k tomu, že o zlu a temnotě nám lhali
... k tomu, v jakém bodu vývoje se právě lidstvo nachází a proč a co bude následovat
... k tomu, v jaké fázi vývoje se na planetě Zemi nacházíme a kolik času máme ještě před sebou
... a mnohem mnohem více...

Všechno toto hluboké poznání se v této době stává základem opravdového duchovního směřování.

Tato kniha je pro vás, pokud:

- považujete svůj duchovní vývoj za prioritu
- pokud se chcete stát lepším člověkem
- pokud chcete poznat svůj původ i smysl života
- pokud chcete porozumět hlubším souvislostem lidského bytí
- pokud se chcete zorientovat ve stávajícím dění
- pokud se chcete přidat k silám Světla v bitvě o budoucnost světa
- pokud chcete pracovat s archetypem Lilith v následujícím cyklu, který bude následovat po vydání všech knih cyklu Zasvěcení

Tuto knihu si nenechte ujít, bude vám nejbližším průvodcem v jakýchkoli náročných časech. Otevře vaše srdce, přinese vám sílu, naději, víru, stabilitu a pochopení všeho, co se děje a dít bude. Současně se pro vás stane průvodcem duchovním světem, stejně jako vlastním nitrem.


Vzkaz od Andrey Homolové z prosince 2023:

Práce na této dvoudílné knize Knihy Zasvěcení I a II se zcela liší od práce na ostatních knihách, protože v ní musím otvírat jednotlivé skutečnosti našeho evolučního příběhu starého několik desítek miliard let tak, aby nebylo sděleno něco příliš brzy, protože bez vysvětlení předešlých souvislostí by věci nedávaly smysl.

Je to nesmírně náročné tkaní jednotlivých nitek našeho vesmírného vývoje, a protože jsem s takto náročným dílem neměla ještě zkušenost, nebyla jsem schopna odhadnout správně čas práce. Určovala jsem ho podle předešlých zkušeností na mých ostatních knihách.

Děkuji vám, že mi rozumíte.Vzkaz od Andrey Homolové z července 2023:

Na knize, vlastně na knihách, stále pracuji. Trošku k mé nelibosti :), protože na mě čeká dalších asi 15 rozpracovaných knih! :)  Ale Kniha Zasvěcení se rozrostla do dvou dílů, protože jsem zjistila, že moje snaha dodržet pro knihu určený počet stran, mě nutila ekonomizovat a šetřit slovy, až jsem začala mít pocit, že bych tím mohla ohrozit srozumitelnost některých pasáží a souvislostí. Uvědomila jsem si, že vysvětluji věci, ve kterých žiju od dětství, ale pro někoho, kdo je uslyší poprvé, bude zkrácené vysvětlení souvislostí nedostatečné. Toto uvědomění mě okamžitě přivedlo k rozhodnutí, že souvislostem, které si žádají podrobnější zpracování, ten prostor prostě poskytnu. Tím se pro mne ze psaní knih stala zcela nová disciplína a to obsahová korektura, se kterou jsem dosud neměla zkušenost. A tak doplňuji a rozpracovávám 500 stran „úsporných“ textů. A je to úplně jiná práce než krásně plynulé psaní textů. Protože jsem dosud takto s texty nepracovala, nebyla jsem a vlastně stále nejsem schopna odhadnout počet stran, které se mi podaří za den zpracovat, a proto byl můj odhad dokončení knihy nepřesný.

Současně při tom ještě pracuji na třetím titulu cyklu Zasvěcení a to je kniha Kristus – kosmická bytost v tobě, která už má dokonce nějakých 160 stran, a pracuji na ní proto a tehdy, pokud narazím při práci na Knize Zasvěcení 1 a 2 na téma, které už tématicky nechci rozebírat ve dvou dílech Knihy Zasvěcení, ale právě v knize o Kristu, protože souvislostně do ní náleží mnohem lépe.

K psaní se přidává vše kolem tvorby obrázků, ilustrací, tabulek a grafů, dále grafiky, ať už zlomu textů nebo obálky, příprava korektur, a současně zajišťuji nakladatelské činnosti, připravuji tisk a zajišťuji distribuci, včetně všeho, co je zapotřebí k odeslání u mě objednaných  knih zákazníkům.


Více informací o tom proč zvolit knihu v předprodeji, se dočtete na stránce Jak objednávat?