Kniha Zasvěcení, Starý svět skončil - část první

-34% Cyklus Zasvěcení
Cena
777 Kč

Původní cena
1 177 Kč

Ušetříte
34% (400 Kč)

Kód produktu
KZ01

Již v předprodeji - Knihy v předprodeji a knihy skladem je NUTNÉ OBJEDNAT VE DVOU SAMOSTATNÝCH OBJEDNÁVKÁCH.
ks

Naprosto přelomová kniha Andrey Homolové, první z Cyklu Zasvěcení, která se stane nástrojem Vašeho kvantového skoku ve vývoji.

Autorka na dokončení intenzivně pracuje, knihy budou vydány v co nejbližším možném termínu.
Vzkaz od autorky pro vás: "Práce na této dvoudílné knize Knihy Zasvěcení I a II se zcela liší od práce na ostatních knihách, protože v ní musím otvírat jednotlivé skutečnosti našeho evolučního příběhu starého několik desítek miliard let tak, aby nebylo sděleno něco příliš brzy, protože bez vysvětlení předešlých souvislostí by věci nedávaly smysl. Je to nesmírně náročné tkaní jednotlivých nitek našeho vesmírného vývoje, a protože jsem s takto náročným dílem neměla ještě zkušenost, nebyla jsem schopna odhadnout správně čas práce. Určovala jsem ho podle předešlých zkušeností na mých ostatních knihách. Děkuji vám, že mi rozumíte." Více

Další kniha Andrey Homolové, opět o mnoha strankách, protože toto téma si tuto vydatnost vyžaduje. Z jedné knihy se nakonec staly knihy 2 a to díky velkému množtsví informací a souvislostí, které vám v nich Andrea Homolová přináší.

Jako lidstvo se nacházíme v bodě vývoje, který je naprosto a zcela jedinečný. Nikdy předtím jsme v podobně přelomovém okamžiku nestáli a žádný takový vývojový bod už se na planetě Zemi nebude nikdy opakovat. Po miliardách let našeho vývoje se ocitáme doslova na startovní čáře nového vývoje a směřování.

Jak chcete vědět, jak a kterým směrem jít, pokud nevíte, kdo jste a jaký je cíl vaší cesty?

Poznání, které vám přináší tato kniha, představuje první stupeň Zasvěcení na úrovni poznání.
V knize Kniha Zasvěcení - Starý svět skončil najdete odpovědi na nejhlubší otázky života a smrti a na všechny své otázky, které jste si kdy kladli ve vztahu ...

… ke smyslu života
... k tématu stvoření člověka
… k důvodu, proč člověk sestoupil jako původně duchovní bytost do fyzického těla a hmotného světa
... k Bohu
... k původu Zla a Temnoty
... k silám Světla a Lásky - a jejich působení v člověku i ve vnějším světě
... k tématu Andělů, Archandělů a dalších bytostí Světla a jejich vztahu k člověku
... ke vztahu člověka k těmto bytostem a k jejich vztahu k nám
… k tomu, zda od nás tyto bytosti něco očekávají a co pro ně může člověk udělat
... k tomu, jaké síly a bytosti se účastní vývoje lidstva a které do něj zasahují a proč
... ke svému duchovnímu směřování a růstu
... k tomu, že o zlu a temnotě nám lhali
... k tomu, v jakém bodu vývoje se právě lidstvo nachází a proč a co bude následovat
... k tomu, v jaké fázi vývoje se na planetě Zemi nacházíme a kolik času máme ještě před sebou
... a mnohem mnohem více...

Všechno toto hluboké poznání se v této době stává základem opravdového duchovního směřování.

Tato kniha je pro vás, pokud:

- považujete svůj duchovní vývoj za prioritu
- pokud se chcete stát lepším člověkem
- pokud chcete poznat svůj původ i smysl života
- pokud chcete porozumět hlubším souvislostem lidského bytí
- pokud se chcete zorientovat ve stávajícím dění
- pokud se chcete přidat k silám Světla v bitvě o budoucnost světa
- pokud chcete pracovat s archetypem Lilith v následujícím cyklu, který bude následovat po vydání všech knih cyklu Zasvěcení


V prvním díle se na prvním místě seznámíte se všemi druhy vědomí, a pochopíte, proč je stále lidstvo vědomé v průměru pouze z 10%, uvidíte, že jsme vývojem krok za krokem vedeni k dalšímu stupni vědomí, a jak stávající forma vědomí drží člověka v materiálním pohledu na svět a v pouhé anticipaci neboli tušení duchovního světa. Toto poznání je základem pro orientaci v tom, jak člověk vnímá svět a proč je pro masu lidstva, tak těžké se duchovně probudit.
Poté se po boku Andrey Homolové vydáte do duchovního světa a poznáte jeho struktury, podobně jako se učí zeměpis o jednotlivých zemích světa. Bude vaším průvodcem jednotlivými úrovněmi duchovního světa poodbně jako jsou herci Bartoška a Donutil ve známém cestovatelském seriálu.
Až se seznámíte se strukturami duchovního světa, představí vám Andrea Homolová všechny úrovně hierarchických bytostí, a to jak těch, které náleží Světlu a Lásce, tak i těch, kteří patří Temnotě a Zlu. Seznámíte se s každou z těchto hierarchií zvlášť, poznáte jejich charakter, náplň, poslání a způsob, jak zasahovaly a zasahují do vývoje lidstva celkově i do životů člověka jako individuální bytosti i jaký mají vztah k člověku. Poznáte, jak tyto bytosti vnímají člověka, jak jsou s ním spojeny
Dále vám bude odpovězeno na otázku, co je to Zlo, co je Láska i co je to hmota. Zjistíte, co je Vesmír, co Příroda, a jaké bytosti v těchto sférách žijí a jak působí.na lidstvo i na individuálního člověka. V prvním díle Knihy Zasvěcení najdete i odpověď, jak vzniklo Zlo a Temnota a proč.
V závěrečné části knihy najdete velkou duchovní anatomii člověka a všechny souvislosti, které k ní patří, abyste pochopili, co které struktury této duchovní anatomie znamenají ve vývoji člověka, jaké možnosti a potenciál člověku dávají, ale i jaké výzvy pro něj představují. Pochopíte, že člověk je božskými bytostmi promyšleně a s Láskou budován celé dlouhé miliardy let s jasným plánem a cílem, kterého má člověk na konci svého vývoje dosáhnout: a to je božství, stát se boho-člověkem. Kde se na této cestě nacházíme a co máme ještě před sebou se před vámi bude postupně rozkrývat jak v prvním, tak v druhém díle Knihy Zasvěcení.

Tuto knihu si nenechte ujít, bude vám nejbližším průvodcem v jakýchkoli náročných časech. Otevře vaše srdce, přinese vám sílu, naději, víru, stabilitu a pochopení všeho, co se děje a dít bude. Současně se pro vás stane průvodcem duchovním světem, stejně jako vlastním nitrem.


Vzkaz od Andrey Homolové z prosince 2023:

Práce na této dvoudílné knize Knihy Zasvěcení I a II se zcela liší od práce na ostatních knihách, protože v ní musím otvírat jednotlivé skutečnosti našeho evolučního příběhu starého několik desítek miliard let tak, aby nebylo sděleno něco příliš brzy, protože bez vysvětlení předešlých souvislostí by věci nedávaly smysl.

Je to nesmírně náročné tkaní jednotlivých nitek našeho vesmírného vývoje, a protože jsem s takto náročným dílem neměla ještě zkušenost, nebyla jsem schopna odhadnout správně čas práce. Určovala jsem ho podle předešlých zkušeností na mých ostatních knihách.

Děkuji vám, že mi rozumíte.Vzkaz od Andrey Homolové z července 2023:

Na knize, vlastně na knihách, stále pracuji. Trošku k mé nelibosti :), protože na mě čeká dalších asi 15 rozpracovaných knih! :)  Ale Kniha Zasvěcení se rozrostla do dvou dílů, protože jsem zjistila, že moje snaha dodržet pro knihu určený počet stran, mě nutila ekonomizovat a šetřit slovy, až jsem začala mít pocit, že bych tím mohla ohrozit srozumitelnost některých pasáží a souvislostí. Uvědomila jsem si, že vysvětluji věci, ve kterých žiju od dětství, ale pro někoho, kdo je uslyší poprvé, bude zkrácené vysvětlení souvislostí nedostatečné. Toto uvědomění mě okamžitě přivedlo k rozhodnutí, že souvislostem, které si žádají podrobnější zpracování, ten prostor prostě poskytnu. Tím se pro mne ze psaní knih stala zcela nová disciplína a to obsahová korektura, se kterou jsem dosud neměla zkušenost. A tak doplňuji a rozpracovávám 500 stran „úsporných“ textů. A je to úplně jiná práce než krásně plynulé psaní textů. Protože jsem dosud takto s texty nepracovala, nebyla jsem a vlastně stále nejsem schopna odhadnout počet stran, které se mi podaří za den zpracovat, a proto byl můj odhad dokončení knihy nepřesný.

Současně při tom ještě pracuji na třetím titulu cyklu Zasvěcení a to je kniha Kristus – kosmická bytost v tobě, která už má dokonce nějakých 160 stran, a pracuji na ní proto a tehdy, pokud narazím při práci na Knize Zasvěcení 1 a 2 na téma, které už tématicky nechci rozebírat ve dvou dílech Knihy Zasvěcení, ale právě v knize o Kristu, protože souvislostně do ní náleží mnohem lépe.

K psaní se přidává vše kolem tvorby obrázků, ilustrací, tabulek a grafů, dále grafiky, ať už zlomu textů nebo obálky, příprava korektur, a současně zajišťuji nakladatelské činnosti, připravuji tisk a zajišťuji distribuci, včetně všeho, co je zapotřebí k odeslání u mě objednaných  knih zákazníkům.


Více informací o tom proč zvolit knihu v předprodeji, se dočtete na stránce Jak objednávat?