Kristus - kosmická Bytost v tobě

Cyklus Zasvěcení
Cena
0 Kč

Kód produktu
KZ03

Pouze pro předobjedání - Předobjednáním nám dáte vědět, že máte o knihu zájem - až bude titul dostupný, dáme zas vědět my vám :)
ks

Kristus - kosmická bytost v tobě - je 3. knihou z cyklu knih Zasvěcení Andrey Homolové.
V knize se dostáváme k nejvznešenějšímu mystériu ve vývoji člověka na planetě Zemi - a to k sestoupení Krista, nesmírně mocné kosmické bytosti, na planetu Zemi do lidského těla.
Kniha vyjde ihned po Knihách zasvěcení I a II, Andrea Homolová na ní už teď, v červnu 2023 průběžně pracuje, a vyjde v cyklu knih Zasvěcení.
Knihu si můžete předobjednat již teď - až bude titul dostupný, dáme vám vědět. Více

Kristus - kosmická bytost v tobě - je 3. knihou z cyklu knih Zasvěcení Andrey Homolové. 

V knize se dostáváme k nejvznešenějšímu mystériu ve vývoji člověka na planetě Zemi - a to k sestoupení Krista, nesmírně mocné kosmické bytosti, na planetu Zemi do lidského těla. 

Kristus je s člověkem a jeho vývojem úzce spjat a to od okamžiku příchodu člověka na planetu Zemi a toto spojení, o kterém většina lidstva už nic netuší, nikdy neskončí, ba stává se stále významnějším a mocnějším, pokud ho umožníme a rozvíjíme. Kristus do vývoje člověka na Zemi vždy zasahoval, zasahuje a zasahovat bude mnoha různými způsoby. Každý Jeho zásah do vývoje lidstva odvracel od lidstva jinak jistou zkázu, která by byla bez Jeho zásahu uskutečněna. Jinými svými zásahy také umožňoval další vývoj lidstva, které by bez jeho zásahu začalo stagnovat, až by upadlo do postupné degenerace, která by nakonec vedla k jeho zániku.

V budoucnosti, na konci vývoje člověka na planetě Zemi, se stane Kristus pro Člověka doslova Průchodem do Vyššího Bytí. Kristus je tedy jediným zprostředkovatelem nejvyššího stupně vývoje člověka na planetě Zemi. Této vrcholné úrovně může člověk dosáhnout pouze skrze spojení s Kristem, s bytostí Nejvyšší Zářící Lásky, která přímo spojila svůj život s Člověkem. Ale je tady jedno ALE. Toto spojení musí být dobrovolné a z vlastní vůle a touhy každého člověka. Nikdo nemůže a nikdy nebude k přijetí Krista nucen.

Kristus je také jedinou ochranou proti silám, které v této době začaly na lidstvo na planetě Zemi působit poprvé v celé jeho několik milionů let trvající historii, a stejně tak představuje Kristus ochranu i proti odpůrčím silám, které sice na vývoj člověka na Zemi působí od počátku, ale v této době působí silněji než kdy jindy.

Bytost Kristova byla v člověku po tisíciletí plánovitě deformována a jeho obraz byl církví zneužíván jako mocenský nástroj. Díky tomu má většina lidstva o Této Bytosti mylné představy a co je horší, má k Ní pokřivený vztah. Přesně toho chtěly dosáhnout odpůrčí síly, lidstvo si tyto síly nazvalo silami temnoty a zla, aby bylo člověku zabráněno se s Touto vznešenou Bytostí ve svém srdci spojit, a zabránit tak vývoji člověka ke Světlu a k Lásce, protože právě spojení s Ní je jedinou možnou Cestou k nejvyšším stupňům vývoje Člověka na této planetární úrovni.

Kniha všechny tyto souvislosti vysvětluje a seznámí vás se skutečným Kristem, i s tím, jak v nás Kristus i bez našeho vědomí působí, jaké jsou naše vazby s Ním, a jak toto působení můžeme vědomě podpořit a posílit, a tím zásadně posunout svůj duchovní vývoj. A stejně tak odpoví na většinu otázek, které jste si kdy o Ježíši a Kristu kladli.

Kniha vyjde ihned po Knihách zasvěcení I a II, Andrea Homolová na ní už teď, v červnu 2023 průběžně pracuje, a vyjde v cyklu knih Zasvěcení. Ale už teď si ji můžete předobjednat. Zatím ovšem bez platby. Jakmile bude před vydáním, pošleme vám email a požádáme vás o platbu.

Máte nějaké otázky, které vás ve vztahy Kristu zajímají? Leží vám něco ve vztahu k němu doslova na srdci? (Kristus je spojen primárně s lidským srdcem.) 

Chcete vědět:
Jak souvisí to, kým jste, s kosmickou bytostí Krista?
Co činí Kristus ve vaší duši?
Kdo je ve skutečnosti Kristus?
Jaký je rozdíl mezi Bohem a Kristem?
Je Ježíš a Kristus jedna bytost?
Proč je nazýván Kristus Synem Božím?
Proč se Kristus narodil zrovna v té době, ve které se narodil? (například otázka mé dcery)
Kde se Kristus nachází nyní?
Co člověk může udělat, aby se s Kristem spojil?
Proč nemá většina lidí v dnešní době ke Kristus vztah?

A nebo otázky poněkud materialističtější povahy:

Jedná se o reálnou bytost?
Byl Kristus skutečně ukřižován na kříži?  A vstal skutečně z mrtvých?  Jaké jsou o tom důkazy?